מדיניות פרטיות בחברת צמח המרמן

חברת צמח המרמ ן בע"מ מנהלת ומפעילה את אתר החברה. https://zhg.co.il /
הביקור באתר והשימוש בו כפופים לתנאים המובאים להלן . הביקור והשימוש באתר מעידים על הסכמה לתנאים אלה. אם את/ה אינך מסכים/מה לתנאים, את/ה מתבקש/ת להימנע מביקור ושימוש באתר . אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי

מדיניות פרטיות

כחלק ממדיניות החברה והשאיפה לשקיפות ולבהירות, אנו מפרסמים מסמך זה, המפרט את מדיניות הפרטיות באתר זה . חשוב לנו שתבין את האופן שבו אנו תופסים את פרטיותך ומכבדים אותה, ואת השימוש שאנו עשויים לעשות במידע אותו אתה מספק, הן לאור הוראות החוק בנושא והן בהתאם למטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה. המסמך עשוי להתעדכן מעת לעת, ולכן חשוב לחזור ולהתעדכן בסעיפיו.

1 . איזה מידע עשוי להגיע אלינו?

  • כל מידע שתמסור לנו ישירות דרך האתר באמצעות: טפסי הרשמה, השארת פרטי התקשרות בפניות לחברה ו/או לצורך מענה מהאתר לכל מטרה שהיא, וכיוצ"ב .
  • מידע הנאסף אודותייך באופן אוטומטי מעצם גלישתך באתר: נתוני גלישה, נתוני תקשורת, נתוני זיהוי )של המחשב( ומידע הקשור למשאבים שונים בהם תשתמש בגלישה. אם לא זיהית את עצמך במהלך הגלישה באתר, אזי המידע שייאסף אודותייך יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי ולא יישמר באופן המזוהה עימך .
  • נתונים אישיים אודותייך יאספו ויישמרו במאגרי המידע של החברה אך ורק לפי רצונך ועל פי פנייתך ישירות לחברה, כאמור בסעיף א' לעיל.

2 . שימוש במידע וחשיפתו לצדדים שלישיים:

  • המידע המצוי אודותיך באתר, עוזר לנו למקד את המידע עבורך ולספק לך שירות יעיל יות ר. מעבר לכך, אנו עשויים לעשות בו את השימושים הבאים, ע"פ סעיפים ב-ה להלן .
  • בהרשמתך בעמודים המיועדים לכך באתר ומסירת פרטיך בעמודים אלו הנך מסכים לשמירת הנתונים אודותיך במאגרי המידע של החברה אשר מרוכזים ו/או רוכזו בין היתר, לצורך פניות שיווקיות בדו"אל/פקס /SMS או כל אמצעי מדיה אחר בהתאם להבעת הסכמה מצידך בעמוד המתאי ם .
  • אם הסכמת לכך – נוכל לשתף את המידע עם צד שלישי, זאת על מנת שאותו צד שלישי יוכל לעניין אותך במוצרים ושירותים שאתה עשוי למצוא מעניינים ושימושיים. אם יועבר מידע לצד שלישי, יהיה הדבר תחת מעטה סודיות. האתר לא יחלוק מידע מזהה לגביך, אלא רק נתונים סטטיסטיים ונתוני התקשרות )אם בכלל( אם תידרש לכך במקרים בהם נדרש הדבר על-פי חוק, או על-פי צו שיפוטי. אנו מחייבים את מנהלי האתר וכלל העובדים המטפלים במידע העובר בו, לשמור על חשאיות במידע ולציית לדרישות החוק בנושא, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981.
  • שימוש ב -Cookies , מאפשר לנו לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים מזהים אודותיך. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצים אלו, או למסרם לגורמים שלישיים אך ורק על פי הצורך, למטרות המוגדרות במסמך זה. באפשרותך לחסום את השימוש ב -Cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, אך חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלך באתר וביכולתך לצפות בתכנים שוני ם .
  • חשיפת פרטייך האישיים )המזהים( לצד שלישי, יתאפשרו רק אם ימכר העסק )או חלק ממנו(, או במסירה לחברה קשורה )חברת בת, חברה אחות וכיוצא בזאת( על פי המטרות המפורטות במסמך זה ולצורך ניהול האתר ושירות הלקוחות, והכל בתנאי שמקבל המידע יקבל על עצמו כלפייך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

3 . סודיות במידע ואבטחת המידע:

צמח המרמ ן מכבדת את המידע שחלקת ולכן נוקטת בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע שלך .

צמח המרמן משתמשת בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע. אנו משתמשים בהצפנה, כדי להגביר את רמת האבטחה עבור נתוני עסקאות .

לצד נסיוננ ו לספק את פתרונות האבטחה ההדוקים וההרמטיים הניתנים, הגלישה באינטרנט עדיין אינה בטוחה במאת האחוזים ולצערינו, איננו יכולים להבטיח באופן מלא את שלמות המידע ואת בטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר הינו באחריות הגולש, ובאחריותו בלבד. ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים באתר, אנא פנה אלינו ישירות בכתובת info@zhg.co.il.

4 . חופש המידע וזכות ך לעיון במידע:

כל מידע שתמסור דרך האתר, אינך חייב לעשות כן לפי החוק ונמסר מרצונך החופשי והפרט י. אנו נשתמש בנתונים אודותיך רק לפי בקשתך, לצרוך ניהול הקשר עימך ו/או לצורך אספקת מוצר/שירות/מענה בהתאם להסכמתך. כל מידע שתספק וישמר בחזקתנו, תוכל לבקש להסירו בכל עת באמצעות מכתב בדואר או במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת – info@zhg.co.il כך שנוכל למנוע את השימוש בנתוניך

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 , כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המחוזק במאגר מידע. על כן, לפי בקשתך בכתב, נודיע לך באמצעות מכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו בהתאם לדין המקומי. אם מידע כאמור אינו מדויק, אנו נתקן או נמחק את המידע לפי בקשתך. למידע נוסף, אנא פנה לאת ר דרך טופס צור קשר ,או במייל ל info@zhg.co.il

5 . דיוור ישיר:

  • האתר מעוני ין לשלוח אליך מדי פעם באמצעות הדואר האלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך המפורשת לכך באתר, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המיד ע .
  • האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים והמידע ישמר ביד י האתר או בידי חברות בנות ו/או קשורות על פי מטרות מסירת המידע מיוזמתך .

6 . יצירת קש ר:

חשוב לנו שתבין היטב את מדיניות הפרטיות שלנו ושתחוש בנוח כשאתה גולש באתר שלנו. אם יש לך שאלות נוספות או הבהרות, נשמח אם תיצור איתנו קשר בכתובת info@zhg.co.il

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי עורכי האתר או מי מטע מו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו – הן של צמח המרמן בע"מ בלבד. במידה ומפורסם מידע מאתר תוכ ן אחר, האתר יקבל את הקרדיט על כך ויוצג קישור מתאים למקור.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.