פרויקטים מסחר להשכרה

אלפי מנשה מסחריאלפי מנשה מסחרי
בית שמש מסחריבית שמש מסחרי
לב גני תקווה מסחרילב גני תקווה מסחרי
בצלאל מסחריבצלאל מסחרי